Jak večerník předeslal v předchozím čísle, minulé úterý proběhl v nové budově Ekocentra Iris Prostějov na Husově náměstí den otevřených dveří, kterým byla prakticky zahájena činnost nové budovy. Slavnostního přestřižení pásky se ujal spolu s dětmi blízké mateřské školy primátor Prostějova František Jura a zástupkyně hejtmanství Renata Honzáková, vedoucí oddělení ochrany přírody Odboru životního prostředí Olomouckého kraje.

Společně se zástupci vedení města prvním náměstkem primátora Jiří Pospíšilem, náměstky Jiřím Rozehnalem a Miladou Sokolovou si následně všichni zbrusu nový areál prohlédli. „Budova, kde se zabývají především ekologickou výchovou, vzděláváním a osvětou v oblasti ekologie, ochrany přírody a krajiny, je vybavena takzvanou modrozelenou infrastrukturou. Ta sem neodmyslitelně patří a já děkuji všem za úspěšné dokončení stavby tohoto místa, které bude sloužit jak těm nejmenším, tak širokému spektru generací,“ uvedl při slavnostním proslovu prostějovský primátor František Jura.

Vnitřní pracovní prostory Ekocentra nově zahrnují recepci, kanceláře, učebny, knihovnu a sociální zázemí. „Stavba centra je konstrukčně velmi povedená a vlídná k životnímu prostředí. Jde o další dílek do skládačky objektů s takzvanou, již zde zmíněnou, modro-zelenou infrastrukturou. Je to směr, kterým se město vydává,“ doplnil první náměstek primátora Jiří Pospíšil. Novostavba vznikla na místě původního objektu, který byl pro nevyhovující technický stav zbourán. Vše je postaveno podle moderních technologií 21. století. „Je zde takzvaná zelená střecha se zavodňovacím systémem, učebny, zahradní nádvoří, kde mohou probíhat venkovní aktivity. Nezapomínáme ani na hospodaření s vodou. Šedé splaškové vody jdou do čističky odpadních vod a po jejich přečištění jsou zaústěny do retenční nádrže, která je vybavena technologií pro využití těchto vod v objektu. Dešťové vody jsou svedeny do retenční nádrže s bezpečnostním přepadem do vsakovací jámy. Retenční nádrž je vybavena čerpadlem pro možnost využití dešťových vod pro zálivku a toalety,“ popsal náměstek primátora pro stavební investice Jiří Rozehnal.

Zbývá doplnit, že novostavbu sídla pro Český svaz ochránců přírody, Regionální sdružení IRIS Prostějov dodala firma Pozemstav a stavěla ji od prosince 2020 do července letošního roku. Městskou pokladnu tato investice přišla na 10 036 730 korun, přičemž magistrát pro tento účel získal dotaci od Olomouckého kraje ve výši jednoho milionu korun. Letos v srpnu byla stavba úspěšně zkolaudována. 

Exkluzivní rozhovor s náměstkyní primátora Miladou Sokolovou si můžete přečíst na dvoustraně 28-29