Koronavirus v poslední době zasáhl do života řady firem v Prostějově, na Prostějovsku i v celém Olomouckém kraji. Řadě z nich pomohlo právě nové prostějovské zdravotnické zařízení KoRo Medics, které jim umožnilo splnit vládní nařízení požadující provádění testů zaměstnanců. Zástupcům několika těchto zaměstnavatelů, kteří dávají práci místním lidem, jsme položili následující otázky:

 

1. Považovali jste pandemii koronaviru a opatření zavedená proti šíření nákazy za potenciální hrozbu pro vaši firmu?

2. Jak vám ve vzniklé situaci pomohla firma KoRo Medics s.r.o.?

3. Měli jste hodně nabídek od zdravotníků na testování vašich zaměstnanců?

 

Danica Bauerová,
Mubea

 

1. Ano, pandemie koronaviru velkou měrou ovlivňovala naše výrobní procesy, i proto jsme přistoupili k plošnému testování zaměstnanců zdravotníky ještě před zavedením povinnosti ze strany státu a opatření v naší firmě byla velmi striktní.

 

2. Firma KoRo Medics s.r.o. velkou měrou přispěla ke stabilizování situace a pravidelnému screeningu všech zaměstnanců, a to po dobu sedmi měsíců. Stala se hlavním dodavatelem testování. Oceňuji především flexibilitu, komunikaci a profesionální přístup.

 

3. Před zavedením povinného testování ve firmách jsme testovali s naším poskytovatelem PLS. Od března jsme navázali spolupráci s firmou KoRo Medics s.r.o. a využívali i další dva dodavatele, nakonec na základě výsledků a spolupráce převzala postupně firma KoRo Medics testování plně a stala se naším výhradním dodavatelem. Celkově nás v uplynulých měsících s nabídkou kontaktovalo asi deset jiných firem.

 

Monika Kapustová,

WTC Písečná

 

1. Pandemie se nás dotkla hlavně v době, kdy pár zaměstnanců bylo nakažených, nebo byla na pořadu dne karanténa. Z části nám to ovlivnilo výrobu, opatření jsme pak vnímali jako nutné a vyžadovali jsme je hlavně od návštěv nebo zaměstnanců, kteří byli v blízkém kontaktu na pracovišti.

 

2. Společnost KoRo Medics nám pomohla hodně, protože jsme nemuseli řešit samotesty nebo přesun zaměstnanců na odběrová místa.

 

3. Nabídka na testování v počátcích, kdy nám bylo nařízeno zaměstnance testovat, nepřišla vůbec žádná, jsem ráda, že se spolupráce s KoRo Medics povedla a trvá dodnes.

Tomáš Zikmund,

Toray Textiles Central Europe

 

1. Ano, určitě. V minulých vlnách bylo riziko velké, ale ani v současné době není zanedbatelné. Situaci musíme sledovat a adekvátně reagovat. Klastrové rozšíření nákazy v klíčových odděleních je reálnou hrozbou pro každou firmu nebo instituci.  

 

2. Zajištění kompletního servisu testování ze strany KoRo Medics s.r.o dle požadavků vládních nařízení a našich časových možností nám minimalizovalo náklady na testování a snížilo časovou zátěž našich zaměstnanců.  

 

3. Kromě KoRo Medics s.r.o. jsme měli nabídku ještě jednoho alternativního dodavatele, jehož služby jsme však nevyužili hlavně z důvodu větší dojezdové vzdálenosti a tím nižší flexibility.

 

Jitka Čechová,

SPEDITION FEICO, Kralice na Hané

 

1. V době, kdy pandemie začala, jsme samozřejmě obavy měli, jelikož jsme spediční a logistická firma, není pro nás dost možné, aby zaměstnanci pracovali z „home office“. V případě skladových pracovníků je to absolutně nemožné. Zavedli jsme veškerá opatření, ale i přesto jsme se nákaze neubránili a minulý rok v říjnu prošlo nákazou asi osmdesát procent zaměstnanců. Situaci jsme zvládli.

 

2. Firmu KoRo Medics jsme oslovili na základě nařízení povinného testování ve firmách a využili jejich nabídky. Každý pátek proběhlo testování všech našich zaměstnanců v naší společnosti, za celou dobu testování jsme neměli jeden jediný pozitivní případ. Testování firmou KoRo Medics s.r.o. nám ulehčilo splnit nařízení vlády tím, že jsme se nemuseli zabývat nákupem testů a organizací testování v naší společnosti.

 

3. Ano, měli jsme hodně nabídek od jiných společností. Vybrali jsme si však firmu z regionu a v případě dalšího povinného testování bychom ji znovu oslovili.