Bohatý program mělo poslední zasedání zastupitelstva v Malém Hradisku. Kromě toho, že řešilo například osud pobočky pošty (Večerník informoval v minulém čísle – pozn.red.), zabývalo se rovněž opravou některých místních komunikací.

Zastupitelé se nakonec shodli, že by bylo záhodno, aby se k ní přikročilo. K tomu se obrátí obec na Ministerstvo pro místní rozvoj se žádostí o dotaci. „Žádost je teprve rozpracovaná, necháváme si udělat odhad. Celkově chceme opravit tři úseky komunikací - jedna vede k lyžařskému vleku, druhá k požární nádrži, třetí navazuje na komunikaci k požární nádrži,“ uvedl starosta obce Marian Fiedler. Podle jeho odhadu by se měla obec v březnu dozvědět, zda se žádostí uspěla. Šlo by přitom o nemalé peníze, ministerstvo nabízí proplacení až osmdesát procent nákladů. „Celková částka na opravy by měla být do dvou milionů korun,“ doplnil starosta.