Město Prostějov přijalo na podzim roku 2001 Deklaraci projektu Zdravé město, ve které se přihlásilo k jeho principům. Naplnění jednotlivých kritérií v celostátní databázi bylo soutěžní, ve smyslu každoročních přidělování jednotlivých kategorií.

O splnění podmínek pro přiznání příslušné kategorie však rozhoduje v posledních několika letech CENIA – agentura životního prostředí, kterou zřizuje Ministerstvo životního prostředí České republiky ve spolupráci s pracovní skupinou Rady vlády pro udržitelný rozvoj. Původní členství v deklaraci tak podle prostějovských radních pozbylo smyslu a na posledním jednání zastupitelstva navrhli odstoupit z celostátní Deklarace projektu Zdravého města a začlenit se do nové Deklarace z Národní sítě Zdravých měst ČR. Proč a co bude dál?