K neskutečnému vandalskému činu došlo minulý týden v Krasicích. „Chtěl bych upozornit, že nějací magoři hodili do krasického rybníka žlutý kontejner na tříděný odpad!

Doufám tedy, že ho pracovníci města brzy vyloví a nezamrzne tam,“ upozornil magistrát Dušan Pořízka z Krasic. Toto oznámení bylo prověřeno. „Děkujeme za informaci, celá záležitost byla předána k prověření svozové společnosti,“ odpověděla Jana Gáborová, referentka vnějších vztahů Magistrátu města Prostějova.