Město v průběhu roku uvolňuje nemalé finance na opravy a údržbu svého bytového a nebytového fondu. Za tímto účelem byl zřízen trvalý peněžní fond, který je tvořen každoročním přídělem z rozpočtu města.

„Letos v lednu byl Radou města Prostějova schválen plán oprav a údržby pro rok 2021 s celkovými náklady ve výši 16,6 milionu korun a současně radní uvolnili první část finančních prostředků ve výši 5 milionů. V červenci pak dalších 5 milionů,“ vyčíslil aktuálně první náměstek primátora Jiří Pospíšil, který má správu a údržbu městského majetku ve své gesci. Většina těchto prostředků již byla v průběhu roku již vyčerpána.