Obyvatelé Lidické ulice si stěžují na chodník, který následně spojuje Okružní a Studentskou ulici. Ten je vybaven ještě starými dlaždicemi a po nedávných výkopech se po něm nedá chodit.

„S opravou zbývající části chodníku v Lidické ulici se v budoucnu počítá. Případná celoplošná oprava bude realizována v návaznosti na dokončené výkopové práce vlastníků nebo správců inženýrských sítí a také v návaznosti na rozpočet města na příslušný kalendářní rok,“ uvedl Jiří Pospíšil (PéVéčko), první náměstek primátora statutárního města Prostějov.