Před několika měsíci zveřejnili prostějovští radní výsledky hospodaření města za rok 2020, které skončilo výrazným přebytkem přes 174 milionů korun. A zatímco výsledná čísla za rok 2021 jsou v nedohlednu a dozvíme se je nejdříve na jaře příštího roku, máme tu další významný okamžik týkající se ekonomického provozu města. Už zítra totiž zastupitelé budou projednávat a schvalovat rozpočet statutárního města Prostějova na příští letopočet. A jak Večerník zjistil z dostupných materiálů, radní navrhli nejdůležitější dokument v životě města s výrazným deficitem. Rozpočet má příští rok pracovat se schodkem převyšujícím 153 milionů korun!

Radní předloží již zítra, tj. v úterý 23. listopadu, zastupitelům ke schválení finální návrh rozpočtu statutárního města Prostějova na rok 2022. Ten počítá s příjmy přesahujícími jednu miliardu korun, přesto má být roční hospodaření deficitní se schodkem mezi příjmy a výdaji ve výši přes 153 milionů korun. Mimo jiné se totiž opět počítá s výraznými stavebními investicemi, a to v rozsahu téměř čtvrt miliardy korun.

„V průběhu září proběhly schůzky finančního odboru s jednotlivými správci kapitol, v rámci kterých byly projednány návrhy rozpočtu příjmů a výdajů kapitol, a to včetně jejich požadavků nad index a na ostatní, tedy jiné než stavební investice. Oprávněnost těchto požadavků pak správci kapitol obhajovali před vedením města. Na základě všech těchto podkladů byl zpracován první návrh rozpočtu statutárního města Prostějova, který Rada města Prostějova projednala a schválila na své schůzi 5. října. Ten včetně návrhu rozpočtu investic byl schválen také na mimořádném finančním výboru,“ shrnul děj událostí Radim Carda, vedoucí finanční odboru prostějovského magistrátu.

Po zapracování všech doplněných bodů z prvního návrhu rozpočtu a dodatečných požadavků správců kapitol nad index 0,95 došlo k navýšení výdajů o 10 milionů korun z důvodu zvýšení ceny plynu a jiných energií. „V rámci druhého návrhu rozpočtu pak bylo vyčísleno, že při vyrovnaném rozpočtu je možné realizovat stavební investice pouze do výše necelých pětaosmdesát milionů korun. Návrh rozpočtu stavebních investic a rovněž oprav i údržby, který je předkládán ve výši 268,6 milionu korun, je tedy nutné dokrýt zapojením finančních rezerv města ve výši 183,6 milionu korun. Zůstatek fondu rezerv a rozvoje bude sice činit pouhých 16 milionů korun, aktuální plnění rozpočtu příjmů ze sdílených daní však nasvědčuje tomu, že by rezervy města mohly být na začátku roku 2022 doplněny alespoň o 100 milionů korun,“ popsal složitost tvorby rozpočtu města Carda.

Druhý návrh rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2022 tedy předpokládá příjmy běžného rozpočtového období v celkovém objemu 1 000 899 680 korun. K nim jsou v návrhu rozpočtovány výdaje běžného rozpočtového roku v celkové výši 1 154 531 030 korun. „Neinvestiční výdaje bez výdajů na opravy a údržbu stavební povahy jsou navrhovány ve výši 845 285 480 korun. Ostatní, tedy jiné než stavební, investice jsou rozpočtovány ve výši 40 645 550 korun a celkové investiční výdaje a výdaje na opravy a údržbu stavební povahy jsou potom navrhovány v sumě 268 600 000 korun. V návrhu rozpočtu se předpokládá zapojení vlastních finančních zdrojů z Fondu rezerv a rozvoje ve výši 183 621 750 korun. Objem financujících operací je pak plánován v celkové sumě 153 631 350 korun,“ popsal navrhovaný rozpočet města na rok 2022 zcela do detailu šéf finančního odboru Magistrátu statutárního města Prostějova.

Uvidíme tedy, jak se k navrhovanému výrazně deficitnímu rozpočtu pro příští rok vyjádří zastupitelé na svém úterním jednání. Večerník bude u toho a z procesu schvalování přineseme podrobnou reportáž v příštím vydání.