V Domamyslicích proběhla demolice stávajícího objektu bývalé prádelny a finišuje výstavba nové klubovny pro hasiče. Vše by mělo být hotové na konci listopadu tohoto roku. K ceně za celé dílo ve výši 4,7 milionu korun se bude nejspíše připočítávat částka 380 tisíc korun za neočekávané vícepráce. O navýšeném financování budou rozhodovat zastupitelé. „Při realizaci stavby se vyskytly vícepráce a s tím spojené oprávněné vícenáklady zhotovitele.

Rozsah stavby musel být proto oproti zadávací projektové dokumentaci upraven. Mohu jmenovat některé důvody, kdy se například při výkopech narazilo na původní odvodňovací kanál z přilehlých polí. Bylo nutné zajistit nestabilní stěny výkopu při provádění přípojek s následnou neplánovanou opravou komunikace. Vícenáklady si vyžádá například také separace a likvidace nebezpečného odpadu,“ vybral některé činnosti náměstek primátora Jiří Rozehnal (ANO 2011), který má na starost stavební investice města.