Večerník už v předchozích vydáních informoval o plánu města vybudovat ochráncům přírody z Regionálního sdružení IRIS na Husově náměstí novou stavbu jejich sídla. A tento investiční záměr má po úterním jednání již konkrétní obrysy. Konšelé vybrali stavební firmu, která zahájí práce demolicí staré zchátralé budovy už na konci tohoto měsíce!

Radní minulý týden 3. listopadu rozhodli, že budovu postaví společnost Pozemstav, která v zadávacím řízení předložila ekonomicky nejvýhodnější nabídku „Předmětem veřejné zakázky je demolice stávajícího objektu a následně zhotovení novostavby budovy Ekocentra IRIS na původním místě. Součástí novostavby je i zřízení nového vjezdu z veřejné komunikace. Objekt je řešen jako dvoupodlažní, nepodsklepený. Nedojde k půdorysným změnám a dojde k navýšení stavby o jedno typické podlaží,“ vysvětlil v krátkosti František Jura, primátor statutárního města Prostějov.

Předpokládaná hodnota zakázky je ve výši 9,5 milionu korun bez DPH. Podle zjištění Večerníku bude realizace stavby zahájena už 30. listopadu a město počítá s dokončením stavební investice nejpozději do 15. června příštího roku. „Nabídky z výběrového řízení byly hodnoceny na základě ekonomické výhodnosti. Mezi hodnoticí kritéria patřila cena díla v korunách, zde byla dána devadesátiprocentní váha důležitosti, důraz byl dán také na délku doby záruky za kvalitu stavebních prací. Realizace této investiční akce bude financována z prostředků města,“ informoval primátor Jura s tím, že stavba má být dále spolufinancována z rozpočtu Olomouckého kraje. Ten přispěl částkou pěti milionů korun.