S komplikacemi se musí nyní vyrovnávat i ti Prostějované, kteří využívají služeb odboru dopravy magistrátu. „Z provozních důvodů je na oddělení řidičů a oddělení vozidel Magistrátu města Prostějova dočasně pozastaveno objednávání klientů přes objednávkový systém na internetových stránkách města.

O spuštění objednávkového systému budeme informovat. Dále je na oddělení řidičských průkazů z provozních důvodů omezen provoz,“ vzkazuje Jan Vejmělek, vedoucí odboru dopravy Magistrátu statutárního města Prostějova.