Prostějov je tradičně v Olomouckém kraji jedním z měst, kde se dobře třídí odpad. Ostatně ocenění získává pravidelně každým rokem. Znamená to, že místní nejsou lhostejní k životnímu prostředí. Snad ano. A bylo by to jen dobře. Navíc zdejší kraj patří mezi ty, které celkově hodně třídí a tím pomáhají k dalšímu zpracování odpadu. V rámci České republiky jsme trvale na špici nebo těsně pod ní. Jenže sklo, papír a plast nemusí vždy stačit.

Základem jsou samozřejmě staré známé barevné kontejnery. Tedy nádoby na sklo, papír, plast, v některých případech taky na kovový odpad a bioodpad. Bohužel poslední dva druhy odpadu zatím nejsou tříditelné všude. Například nádob na kov je spíše minimum a k nalezení jsou hlavně v hustě zastavěných oblastech. Což je škoda. A oleje a tuky? Ty se nedají v Prostějově třídit prakticky vůbec. V minulosti zde sice probíhala debata o jejich třídění, nakonec ale téma usnulo. V tomhle směru je na tom lépe i třeba Konice, která naopak od letoška třídění podobného odpadu umožňuje.

Co dalšího se ale dá také třídit a kam s jinými druhy odpadu?

 

Elektrické přístroje

V tomhle směru na tom není Prostějov úplně špatně. Po městě lze najít mnohá místa, kde se dá s čistým svědomím některý menší přístroj odložit. Čas od času se hovoří i o prodejnách, které je odebírají zpátky. Pokud ale nic z toho není poblíž, netřeba panikařit. I na sběrný dvůr se dá obrátit. Jsou takové, kam je možné s těmito věcmi zajít. Tím smutnější je, když se třeba varné konvice nebo i televize povalují okolo nádob se směsným odpadem…

Baterie

I v tomto případě se dá snadno docílit toho, že neskončí někde v půdě, do které pak začnou prosakovat kovy a celkově k přírodě ne zrovna šetrné látky. Stačí vyrazit do supermarketů. Nejeden právě baterie umožňuje odložit – koukněte ke vchodu nebo se poptejte personálu. Platí to i o Prostějově. Odevzdávat použité baterie v maloobchodních řetězcích se učí stále více lidí, je to velmi snadné jak z hlediska času, tak dostupnosti.

Velkoobjemový odpad

I v tomto případě je více možností, jednou z nich je sběrný dvůr. Ty jsou v Prostějově dva a nachází se nyní pomalu v každé třetí obci. Druhou pak jsou velkoobjemové kontejnery, které jsou v pravidelných intervalech přistavovány v různých částech měst, městysů či obcí. V těch menších se o sběr starají třeba místní hasiči. Není proto od věci se na ně obrátit s případným dotazem na místo, termíny a možnosti.

 

Tematická strana PROSTĚJOVSKO a KAM S ODPADEM vychází jako součást tištěného vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku v pondělí 22. listopadu