Na budování dětských dopravních hřišť, cyklostezek, přechodů pro chodce a na zvýšení bezpečnosti provozu se i v příštím roce zaměří olomoucké hejtmanství. V rozpočtu chce pro tuto oblast vyčlenit celkem dvacet miliónů korun. Návrh ještě musí v polovině prosince schválit krajští zastupitelé.

„Jde nám o zvyšování bezpečnosti cyklistické dopravy na území Olomouckého kraje a podporu aktivního trávení volného času. Z programu Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2022 lze žádat nejen o dotace na budování nových cyklistických stezek nebo komunikací pro cyklisty, ale i na jejich rekonstrukce,“ vysvětlil náměstek hejtmana pro oblast dopravy Michal Zácha.

V rámci dotačního programu Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu a budování přechodů pro chodce 2022 je pak možné žádat o finanční podporu zejména na bezpečnostní opatření na vjezdech do obcí nebo ostrůvky usměrňující dopravu v průtazích obcí. „Jde také o projekty opticko-psychologických brzd na vozovce, bezbariérové úpravy nástupišť autobusových zastávek a nejen to. Peníze z dotačního titulu mohou směřovat i na výstavbu a rekonstrukce přechodů pro chodce a chodníků,“ doplnil náměstek.

Dotační program Podpora výstavby, obnovy a vybavení dětských dopravních hřišť 2022 pak umožní žádat o finanční podporu na budování nových nebo opravu a dovybavení stávajících dětských výukových areálů v Olomouckém kraji.