Město Konice uspořádalo velký průzkum mezi občany, kteří tak měli možnost ovlivnit budoucnost města, v němž žijí. Celkem se sešlo 170 vyplněných dotazníků. Nejčastěji se v nich objevovaly požadavky na opravu silnic, chodníků a veřejných prostranství. Řada lidí si rovněž přála zajištění většího počtu pracovních příležitostí. „Všechny odpovědi jsem si pečlivě pročetl, řadu problémů a priorit vnímáme s občany stejně,“ reagoval na výsledky konický starosta Michal Obrusník.

Na co by lidé z Konice použili peníze z městského rozpočtu? Jednoznačně nejvíce z nich (118) na rekonstrukci místních komunikací, teprve pak také na organizaci akcí (66) a výstavbu dětských hřišť (62). I to vyplynulo z velkého průzkumu mezi lidmi v Konici. Z toho je vidět, že právě silnice a chodníky jsou pro ně prioritou. Město v této souvislosti nedávno dokončilo opravu Jiráskovy a Vodní ulice i částečné úpravy náměstí. Rekonstruován byl i chodník u školy či komunikace v Runářově a řada dalších. Radnice se nyní chce zaměřit zejména na přípravu podkladů pro další projekty. „Na místní komunikace potřebujeme projekty ulic Zádvoří, Bidov, Husova a samozřejmě i náměstí. Bez nich se však neobejdeme ani u záměrů vybudování ordinací v podkroví polikliniky a řešení její bezbariérovosti. Dům s pečovatelskou službou potřebuje novou střechu a nabízí se tedy vybudování střechy s přístavbou o jedno patro,“ vyjmenoval Michal Obrusník.

Totální rekonstrukcí projde také kluziště, kde by mělo dojít ke kompletní výměně povrchu. „Pro vysoké náklady na elektrickou energii je potřebná rekonstrukce veřejného osvětlení. Vše by bylo potřeba hned, ale není to možné,“ dodal Obrusník. 

Druhým nejčastějším požadavkem lidí bylo navýšení pracovních příležitostí. „Na tuto oblast nemá radnice přímý vliv. Nicméně plánujeme propojení Prostějova s Konicí cyklostezkou, připravuje se i supermarket. Od těchto záměrů si neslibujeme jen zvýšení turistického ruchu, nebo lepší nabídku zboží, ale i vznik nových pracovních příležitostí ve službách, pohostinství a obchodu. Cyklostezka je pak i důležitou spojnicí za prací, třeba na pilu do Ptení,“ uzavřel konický starosta.

vysvědčení města dle občanů

služby a zařízení                              nejčastější známka:

nístní komunikace                              dobrá

chodníky                                            dostatečná

parkování                                           dobrá

inženýrské sítě                                   chvalitebná

veřejné osvětlení                                chvalitebná

vzhled hřbitova                                  chvalitebná

třídění odpadů                                    chvalitebná

sběrný dvůr                                        chvalitebná

veřejná prostranství a budovy            chvalitebná

náměstí                                               dobrá

informační centrum                           výborná

komunitní centrum                            výborná          

webové stránky                                  chvalitebná

facebook                                            výborná

vývěska                                              dobrá

Foto: 47_martin_vizualizace_konice_vizualizace_mls

Tato studie kompletní rekonstrukce konického náměstí vznikla již na podzim 2013. Městu se finance na její realizaci dosud nepodařilo sehnat. Foto: archiv Večerníku