Už delší dobu je známé, že v příštím roce chce magistrát začít s výstavbou dopravního terminálu v ulici Újezd v Prostějově. Potřebné pozemky však dosud nejsou v majetku města, ale státu, potažmo Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje. Odbor správy a údržby majetku města ale dohodl velice zajímavou směnu.

„Už na konci května letošního roku se odbor správy a údržby majetku obrátil na Krajské ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje se žádostí o zahájení jednání o možnosti získat předmětné pozemky v ulici Újezd. Současně byla navržena možnost řešit tuto záležitost formou směny za pozemky v katastrálním území Vrahovice ve vlastnictví města Prostějova, které se nachází v areálu střelnice ve Vrahovicích a které jsou v nájmu Policie ČR. Krajské ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje k žádosti sdělilo, že s případnou směnou předmětných pozemků souhlasí za předpokladu, že ze strany policie nebude nutné hradit případný finanční doplatek rozdílu směňovaných pozemků,“ uvedl Jiří Pospíšil (PéVéčko), první náměstek primátora statutárního města Prostějov. „Podle znaleckého posudku byla cena pozemků ve Vrahovicích stanovena celkem na 6 082 850 korun, zatímco cena pozemků v ulici Újezd na 6 081 192 korun. Směnu pozemků bez jakýchkoliv finančních vyrovnání tak lze doporučit,“ dodal Jiří Pospíšil, načež zastupitelé minulé úterý tuto směnu schválili. (mik)