Dle průzkumu společnosti Amazon, který vznikl ve spolupráci s výzkumnou agenturou Ipsos, patří způsob dopravování na pracoviště k jednomu z nejdůležitějších faktorů při výběru zaměstnání. V Olomouckém kraji je aktuálně s dopravou spokojených 86 procent dotazovaných. Mezi používanými dopravními prostředky zde převládají osobní vozidla, ovšem značně více než v jiných krajích volí pracovníci tohoto kraje také kola.

S každodenním cestováním na pracoviště je pro řadu zaměstnanců zásadní otázka financí, kdy tato položka může pravidelně tvořit nezanedbatelnou část měsíčního rozpočtu domácnosti. V rámci Olomouckého kraje je na vlastní dotaci dopravy do zaměstnání závislých téměř 70 procent zaměstnanců. Plně zde zaměstnavatel náklady spojené s dopravou hradí pouze v necelých 3 procentech případů. Zbylým respondentům přispívá zaměstnavatel jen částečně. Jeden český pracovník přitom v průměru za dopravu utratí 1 126 Kč měsíčně.

Cesta do práce trvá Olomoučanům nejčastěji půl hodiny

Průzkum dále sledoval, jakou formu dopravy na pracoviště zaměstnanci v Olomouckém kraji volí nejčastěji. Devětačtyřicet procent respondentů uvedlo, že k přepravě na pracoviště využívají vlastní vozidlo. Na kolo zde pro přepravu do a ze zaměstnání sedne 31 procent zaměstnanců. Ve srovnání s jinými kraji je toto číslo nejvyšší. Přibližně třetina respondentů (29 %) chodí do zaměstnání pěšky. Dálkový autobus nebo vlak pak využívá jen 17 procent a firemní svoz 3 procenta zaměstnanců v Olomouckém kraji.

Přibližně 9 z 10 zaměstnanců (86 %) v kraji uvedlo, že jsou v současné chvíli s podmínkami dopravy do zaměstnání spokojeni. Ti, kteří jsou nespokojeni, by uvítali snížení nákladů na cestování a zkrácení doby dojíždění.

Důležitým aspektem dopravování do zaměstnání je také doba, kterou zaměstnanci stráví na cestě. Výsledky průzkumu pro společnost Amazon ukazují, že nejvíce dotazovaným z Olomouckého kraje (33 %) zabere přesun na pracoviště a zpět pouze půl hodiny. Mezi půl hodinou a hodinou denně trvá cesta do a ze zaměstnání 25 procentům dotazovaných, hodinu a půl až dvě hodiny 9 procent a více než dvě hodiny dojíždí jen 2 procenta zaměstnanců. Zbylá procenta patřím těm, kteří do zaměstnání pravidelně nedojíždějí nebo nepracují na stálém pracovišti.

Doba dojíždění se celosvětově prodlužuje

Data z globální studie společnosti Visa o veřejné dopravě, které se zúčastnilo více ne 19 000 respondentů z 19 zemí světa odhalila, že se téměř polovině (46 %) dotazovaných po celém světě prodloužil jejich čas dojíždění a další více než třetina (37 %) předpokládá, že během příštích 5 let dojde k jejímu dalšímu prodlužování.

Stejný trend popisuje také docent Tomáš Horák z Ústavu logistiky a managementu dopravy ČVUT: „Průměrnému Evropanovi“ cesta do práce a z práce zabere denně asi 60 minut, „průměrný Američan“ je na tom se svými 54 minutami velmi podobně. V obou případech platí, že se průměrná doba dojíždění neustále prodlužuje. Mezi důvody patří omezená nabídka dostupného bydlení nebo nedostatečné investice do dopravní infrastruktury a systémů veřejné dopravy. Pokračující urbanizace v kombinaci s těmito a dalšími důvody s sebou přináší i extrémy v době dojíždění za prací. Například ve velkých čínských městech průměrná cesta z domu do práce a zpět trvá denně dvě hodiny, ještě horší je potom situace v megalopolích Latinské Ameriky.“