Když se lidé společně domluví, je to krásné! Obyvatelé Kopečného ulice ve Vrahovicích se několik let domáhali příspěvku od města na vybudování komunikace v této nové ulici. Nedočkali se, protože magistrát z principu na příjezdové komunikace k domům soukromých investorů nedoplácí. Zdejší lidé tak dali dohromady nejen hlavy, ale hlavně finance. Letos se jim konečně podařilo dát jejich ulici nový asfaltový kabát.

Po několika letech marného čekání dostala Kopečného ulice ve Vrahovicích nový asfaltový kabát. 

„Chci touto cestou poděkovat všem obyvatelům z přilehlých ulic Frébortova, Poláčkova, Střížova, a Tylšarova, kteří přispěli k vybudování asfaltového koberce v Kopečného ulici. Zvýšila se zde kultura bydlení, letní oblaka prachu a podzimní bláto budou již minulostí,“ řekla Večerníku jedna z obyvatelek Kopečného ulice Pavlína Vydrželová.

Že se nakonec zdejší lidé dohodli a za vlastní peníze si vybudovali novou asfaltovou komunikaci, kvitoval také první náměstek primátora Prostějova Jiří Pospíšil. „Jsem rád, že v ulici Kopečného došlo k dohodě místních občanů, kteří společně dali dohromady částku na vybudování nové komunikace. Zdravý rozum zvítězil. V minulosti jsme registrovali žádost o příspěvek města na vybudování této místní komunikace. Žádosti jsme nemohli vyhovět vzhledem k tomu, že tyto komunikace vždy budují investoři, město následně, pokud je ze strany investorů zájem a jsou splněny veškeré parametry, komunikace přebírá do svého majetku, a pak se o ně stará,“ uvedl pro Večerník Jiří Pospíšil, první náměstek statutárního města Prostějova.