Zastupitelé na svém středečním jednání schválili také aktualizovaný program regenerace městské památkové zóny v Prostějově. Město pravidelně každým rokem přispívá na obnovu památek nemalými částkami. „Dlouhodobě podporujeme obnovu kulturního dědictví na svém území. Mezi lety 2011 až 2020 město vynaložilo na obnovu památek na ploše městské památkové zóny, které nejsou v jeho vlastnictví, náklady v celkovém úhrnu 3.6 milionu korun. Zároveň provedlo významné akce obnovy památek ve svém vlastnictví, mezi nimiž vynikají komplexní obnovy zámku na Pernštýnském náměstí, nové radnice a Národního domu,“ prozradil prostějovský primátor František Jura (ANO 2011).

Hlavním cílem regenerace je nejen projevovat všestrannou péči o kulturní dědictví a usilovat o oživení kulturních památek, ale také podporovat jejich vhodné využití, uchovávat cennou urbanistickou a architektonickou strukturu zóny. „Jde nám také o to, finančně i metodicky podporovat vlastníky nemovitostí zhodnocující historické a estetické hodnoty jejich objektů, podporovat zpracovávání průzkumů historicky hodnotných objektů, vyvíjet tlak na odstraňování nevhodných prvků, zamezovat vytváření světelného a vizuálního smogu a zpracovávat metodické materiály, regulační předpisy ke konkrétním problematickým aspektům péče o kulturní dědictví a tím podporovat informovanost žadatelů a transparentnost při správním rozhodování,“ doplnil náměstek primátora Jiří Rozehnal (ANO 2011) s tím, že důležitou součástí regenerace je také obnova jižního centra. V roce 2019 vyhlásilo statutární město Prostějov soutěž o návrh řešení dlouhodobě problematické jižní části centra města. Jde o řešení budoucího urbanistického uspořádání, tedy přibližně území mezi náměstím T. G. Masaryka a ulicemi Wolkerovou, Koželuhovou a Sušilovou.