Na nekvalitní práci zaměstnanců společnosti FCC Prostějov si postěžoval magistrátu občan Vrahovic. „Po svozu tříděného odpadu v ulici J. Suka ve Vrahovicích zůstává spousta tohoto odpadu na zemi a pod popelnicemi.

Naposledy v úterý 27. prosince po vývozu papíru. A nebylo to poprvé. Bylo by přinejmenším vhodné, aby popeláři po sobě tento vysypaný odpad posbírali a udělali pořádek. Tento odpad poté vítr rozfouká po ulici a také na blízké dětské hřiště,“ postěžoval si magistrátu Michal Dolák z Vrahovic. „Děkujeme za upozornění, které budeme řešit se svozovou firmou a prověříme možnost doplnění dalšího kontejneru na papír v uvedené lokalitě,“ odpověděla vzápětí referentka vnějších vztahů prostějovského magistrátu Jana Gáborová.