Ve velmi nepříjemný zážitek se může proměnit procházka v některých částech Prostějova. Část lamp na území města totiž svým zevnějškem volá po rychlé údržbě a rekonstrukci. Důvod je jednoduchý, při bližším pohledu je vidět výrazná koroze u spodní části sloupu veřejného osvětlení. V některých konstrukcích dokonce zejí díry a pomalu „prosvítají“ i dráty.

Město Prostějov podle magistrátu lampy ovšem pravidelně kontroluje. „Správu a údržbu veřejného osvětlení pro město zajišťuje sdružení společností Eltodo a Eltodo osvětlení, které provádí i jeho kontrolu. Jejím výsledkem jsou návrhy plánu oprav na příslušný kalendářní rok. V případě špatného technického stavu – koroze a stáří – jsou sloupy veřejného osvětlení prověřovány a postupně vyměňovány za nové,“ zareagovala mediální referentka prostějovského magistrátu Anna Kajlíková.

Přesto se však najdou místa, kde lampy bez oprav budou brzy hrozit zřícením na chodník nebo zaparkovaná vozidla. Kupříkladu ulice Karla Svolinského je jich plná. To ale radnice, která na základě podnětu redakce provedla v místě kontrolu, odmítá. „Správce veřejného osvětlení provedl mimořádnou kontrolu stavu sloupů veřejného osvětlení v předmětné části ulice Karla Svolinského. Sloupy jsou v místech těsně nad zemí zkorodovány a u dvou sloupů je prorezivělá i stěna, určitě ale nemůže dojít k pádu. Správce veřejného osvětlení zařadí výměnu těchto sloupů do plánu prací na rok 2021,“ citovala Kajlíková odbor správy a údržby majetku města.

Nyní zůstává otázkou, zda do té doby lampy vydrží…