Vysokou celkovou částku ve výši 612 437 korun rozdělí město desítkám členů všech komisí rady města i zastupitelstva a taktéž předsedům a členům osadních výborů. Mimořádné odměny za celoroční práci schválili ve středu zastupitelé drtivou většinou hlasů.

„Jde o poskytnutí peněžité odměny osobám, které nejsou členy Zastupitelstva města Prostějova. Je to jednorázová peněžitá odměna za výkon funkcí předsedů a členů výborů, osadních výborů, komisí a zvláštních orgánů obce za jejich práci za rok 2020,“ objasnil František Jura (ANO 2011), primátor statutárního města Prostějov.