Obyvatelé Prostějova budou mít možnost odevzdat použité rostlinné oleje z vaření v domácnostech na více míst a to zejména na prostějovských sídlištích. V současné době lze tyto oleje odkládat pouze na sběrné dvory.

„Naším záměrem je zavést zkušební sběr použitých rostlinných olejů (v PET lahvích) do separačních plastových nádob o velikosti 120 nebo 240 litrů, které budou umístěny na vybraných stanovištích pro tříděný odpad na sídlištích, kde je velká koncentrace domácností. Jednalo by se o stanoviště na sídl. Hloučela, sídl. Západ, sídl. Svobody, sídl. E. Beneše, sídl. Šárka, sídl. Svornosti, na ul. Kostelecká, ul. Tylova a ul. Mozartova, kde by bylo umístěno celkem cca 16 kusů separačních nádob. Po roce bychom vyhodnotili provoz tohoto systému sběru olejů a případně rozšířili počet nádob o další lokality,“ vysvětlil 1. náměstek primátora Jiří Pospíšil s tím, že odbor správy a údržby majetku města zjišťoval v prosinci 2021, jak sběr použitých rostlinných olejů probíhá v jiných městech. Na základě tohoto průzkumu následně doporučil zřídit ve městě několik stanovišť na ukládání tohoto oleje. „Zavedením sběru a svozu použitých rostlinných olejů ze separačních nádob se sníží množství tohoto odpadu, který končí v kanalizaci nebo se stane součástí směsného komunálního odpadu. S použitými tuky a oleji po smažení se dnes nakládá jako s obnovitelným zdrojem, který lze využít jako vstupní suroviny v tukovém průmyslu, výrobě bionafty a maziv, ale také v energetice a podobně,“ dodal Pospíšil.