Nové dopravní značky omezující nejvyšší dovolenou rychlost na 30 km/hod. by se měly v dohledné době objevit v Oklukách.

To by mělo vést ke zvýšení bezpečnosti provozu na úzké silnici.