Na začátku listopadu loňského roku se desítky lidí nejen z Vrahovic zúčastnily komunitní výsadby stromů v místní části Čechůvky. Akce organizovaná prostějovským magistrátem za přímé účasti odborníků z oboru zahradnictví společnosti FCC Prostějov si okamžitě získala velkou oblibu veřejnosti. Na „cviklu“ v Čechůvkách se často i celé rodiny podílely na výsadbě šestadvaceti stromů s cílem vytvořit v této lokalitě nový kus přírody. Co ale bude dál?

 

„Byla to naprosto úžasná akce s báječnou atmosférou! Každá z rodin, která se do sázení stromů přihlásila, měla připravený „svůj“ strom se svojí cedulkou. Pracovníci společnosti FCC byli nápomocni při sázení, aby vše proběhlo v pořádku a byly zachovány správné postupy. Následně jsme si společně opekli špekáčky, zahřáli se, popovídali si. Lidé si na místě akci pochvalovali a já pevně věřím, že to byla pouze první vlaštovka a že budeme komunitně sázet i nadále,“ vzpomíná na listopadovou akci neuvolněná náměstkyně prostějovského primátora Milada Sokolová (ODS a nezávislé osobnosti města Prostějov).

Lidé zde vysadili různé druhy stromů, především šlo o ořešáky, javory, lípy, moruše, meruňky a třešně. Tím ale zkrášlování tohoto koutu Čechůvek zdaleka neskončilo. Magistrát má i další plány, a to už na jaře letošního roku. „Cílem dalších úprav v tomto místě bude vytvoření samostatně fungujícího přírodního celku, který bude podporovat zadržování vody v krajině, bude zvyšovat druhovou rozmanitost rostlin i zvířat a zlepší vizuální i hlukové podmínky. Doposud byly vysázeny stromy a keře a místo připraveno na další jarní úpravy. Na jaře budou vysety květnaté trávníky, vzniknou štěrkové pěšiny a odpočinkové plochy s lavičkami a ohništěm. Bude tak vytvořen prostor k procházkám, ale i pro posezení s přáteli,“ prozradila Večerníku Milada Sokolová.