Příjemnou noc, dnes je sobota 22.2.2020
svátek slaví Petr,
zítra Svatopluk
•Žhavé novinky, informace, soutěže a výhry jen
pro vyvolené, kteří se přihlásí k odběru níže...
facebooktwitteryoutubeinstagram

V zasedací místnosti Rady Olomouckého kraje proběhl počátkem listopadu loňského roku slavnostní akt, v rámci kterého byli oceněni zasloužilí sportovní trenéři a funkcionáři ze všech pěti regionů patřících pod Olomoucký kraj. Za rok 2018 se této pocty dostalo hned osmi zástupcům Prostějovska! Pamětní list a upomínkové předměty obdrželi z rukou v té chvíli ještě náměstka krajského hejtmana a současně už i primátora statutárního města Prostějova Františka Jury následující laureáti: Danuše Dudková (fotbal), Magdaléna Majarová (lukostřelba), Antonín Bůžek (biatlon), Zuzana Špačková, Josef Špaček, Bronislava Žáčková, Petra Kohoutová (všichni Sokolská župa Prostějovská) a Michal Müller (basketbal).

Olomoucký kraj věnuje oblasti sportu velkou pozornost. Především se zaměřuje na mládež. Spolkům, které působí na území regionu, pomáhá například dotační politikou a podporuje i výchovu kvalitních trenérů. Pravidelně organizuje také vyhlášení nejlepších sportovců Olomouckého kraje.
František Jura všem oceněným vřele poděkoval za jejich celoživotní obětavou práci ve prospěch sportu. „Velmi si vážím toho, co jste pro sport udělali. A nejen pro něj. Pomáhali jste vychovat stovky lidí, pro které se stal pohyb koníčkem, vášní nebo dokonce profesí. Především jste jim však vštěpili zásady fair play, což je důležité pro celou naši společnost,“ řekl tehdejší náměstek hejtmana a dnes již primátor statutárního města Prostějov František Jura.
Za dekorované pak promluvil Michal Müller. Setkání v krásném prostředí krajského sídla v Olomouci provázela velmi přátelská atmosféra, vše moderoval Miloslav Machálek. „Věřím, že pro každého z oceněných to byl pěkný zážitek a hlavně důkaz vděku významné instituce za jejich vytrvalé úsilí na sportovním poli,“ řekl Večerníku Antonín Dušek z komise pro mládež a sport, jež kandidáty tradičně navrhovala.
Myšlenka každoročně vybrat a tímto způsobem vyzdvihnout zásluhy lidí, kteří za své úsilí zpravidla nemají nic jiného než svůj vlastní dobrý pocit, vznikla na krajské půdě před několika lety. A zrodila se v hlavě tehdejšího předsedy sportovní komise Jiřího Kremly, na jehož bohulibý záměr se nyní daří úspěšně navazovat komisi v současném složení vedené Petrem Kudláčkem. Komise Rady Olomouckého kraje pro mládež a sport navrhla ocenění několika kandidátů z každého regionu. „Oceněné jsme vybírali podle toho, jak jednotliví komisaři předložili návrhy. Snažili jsme se ocenit ty nejlepší z každého okresu. Jsou to lidé, kteří se sportu věnovali celý život bez nároku na odměnu,“ uvedl předseda Komise pro mládež a sport Petr Kudláček.
„Dobrovolní trenéři a funkcionáři mají pro rozvoj sportu obecně v celé České republice i konkrétně v Olomouckém kraji velký význam. Jen díky takovým obětavcům se má v globálním měřítku kdo starat o pohyb vyhledávající děti a mládež, umožňuje jim smysluplně trávit volný čas a získávat lásku ke sportu. Krajské vedení tohle dobře ví, proto se snaží kvalitní jedince veškerých oblastí podporovat,“ zdůraznil Dušek.

počty zasloužilých oceněných
olomouckým krajem 2018 podle regionů

okres ocenění
Prostějov 8
Šumperk 4
Jeseník 3
Olomouc 2
Přerov 2


05 grf1
PŘEDSTAVENÍ OCENĚNÝCH Z PROSTĚJOVSKA

DANUŠE DUDKOVÁ
V letech 1964 až 1969 hrávala závodně volejbal za TJ OP Prostějov, potom už jen rekreačně. Od roku 1992 se aktivně zapojila do práce v oddílu fotbalu TJ Sokol Čechovice. Věnovala se zejména práci s mládeží ve funkci vedoucí družstva dorostu, které v té době hrálo krajský přebor. Současně také začala pracovat ve výboru oddílu kopané, kde zprvu zastávala funkci hospodářky. V letech 2002 až 2007 úspěšně zastávala post předsedkyně fotbalového klubu. Od roku 1997 byla za oddíl kopané také členkou hlavního výboru TJ Sokol Čechovice. Tam převzala pozici hospodářky (ekonomky). Tuto náročnou práci úspěšně zastává již více než dvacet let nepřetržitě až dosud.
Ocenění bylo navrženo za celoživotní práci ve sportu a za přínos k rozvoji fotbalu na území Olomouckého kraje i v Prostějově.
Navrhovatel: TJ Sokol Čechovice (tajemník František Kohoutek)

MAGDALÉNA MAJAROVÁ
Lukostřelbě se začala věnovat v roce 1978. Jako aktivní sportovkyně patřila v období 1983 až 1988 do TOP kategorie v České republice. Po skončení aktivní činnosti se začala věnovat trénování především mládeže a dětí. Její svěřenci se prosazovali jak v rámci ČR, tak i na mezinárodních závodech. Trénování dětí se věnuje až do současného období. V roce 1995 byla zvolena do funkce předsedkyně oddílu lukostřelby TJ OP Prostějov, kterou vykonává dodnes. V současné době jí dělá radost, a to jako trenérce i coby předsedkyni spolku, narůstající zájem o lukostřelbu především z řad dětí a mládeže.
Ocenění bylo navrženo za celoživotní práci ve sportu i za přínos k rozvoji lukostřelby v Prostějově.
Navrhovatel: oddíl Lukostřelba Prostějov a Antonín Dušek (člen komise pro mládež a sport)

ANTONÍN BŮŽEK
S atletikou začínal jako běžec středních tratí v Opavě. Od roku 1972 je rozhodčím atletiky, současně ústředním rozhodčím a krajským instruktorem rozhodčích v Olomouckém kraji. Coby aktivní rozhodčí je zapojen do Atletického klubu Prostějov. Současně vykonává roli startéra při běžeckých soutěžích základních a středních škol i mnoha ročníků Velké ceny města Prostějova. Je předsedou kontrolní komise výboru AK PV. V minulosti zastával funkci trenéra atletiky mládeže a dospělých. Od roku 1972 je též rozhodčím biatlonu s nynější kvalifikací 1. třídy. Angažuje se v Klubu biatlonu Prostějov při organizování již dvaadvaceti ročníků regionálních závodů Českého poháru letního biatlonu ve Zdětíně ve funkci hlavního rozhodčího a deseti ročníků Běhu ve Skalce jako ředitel závodu i startér. Aktivně závodil v biatlonu a posléze byl dlouholetým místopředsedou výboru Klubu biatlonu Prostějov. Tento skromný sportovec, funkcionář, rozhodčí a trenér je významnou osobností nejen prostějovského, ale i regionálního sportu.
Ocenění bylo navrženo za celoživotní práci ve sportu a za přínos k rozvoji atletiky i biatlonu v Prostějově a Olomouckém kraji.
Navrhovatel: Atletický klub Prostějov (předseda Milan Čečman) a Klub biatlonu Prostějov (předseda Roman Večeřa a čestný předseda Antonín Dušek)

ZUZANA ŠPAČKOVÁ
Je cvičitelkou všestrannosti III. třídy a rytmické gymnastiky III. třídy. Specializuje se na cvičení rodičů a dětí i předškolních dětí v Tělocvičné jednotě Sokol I Prostějov. V současné době vykonává funkci náčelnice a členky předsednictva Sokolské župy Prostějovské i místostarostky Tělocvičné jednoty Sokol I Prostějov.
Ocenění bylo navrženo za celoživotní práci v Sokole a za přínos k rozvoji Sokolské župy Prostějovské i obecně Sokola na území Olomouckého kraje.
Navrhovatel: Sokolská župa Prostějovská.

JOSEF ŠPAČEK
Je cvičitelem všestrannosti III. třídy, v současné době župním vedoucím mužů. Jako cvičenec se zúčastnil všech sokolských sletů. Je i účastníkem Světové gymnaestrády v Helsinkách. Vykonává funkci starosty Tělocvičné jednoty Sokol Kralice na Hané. Je náčelníkem a členem předsednictva Sokolské župy Prostějovské.
Ocenění bylo navrženo za celoživotní práci v Sokole a za přínos k rozvoji Sokolské župy Prostějovské i obecně Sokola na území Olomouckého kraje.
Navrhovatel: Sokolská župa Prostějovská

BRONISLAVA ŽÁČKOVÁ
Je trenérkou a cvičitelkou všestrannosti III. třídy. V současné době vykonává cvičitelskou činnost předškolních dětí, rodičů s dětmi a mladšího žactva. Jako cvičitelka je účastnicí všech sokolských sletů a podílí se na nácviku sletových skladeb pro děti i ženy. Je členkou náčelnictva Sokolské župy Prostějovské a místostarostkou i náčelnicí v Tělocvičné jednotě Sokol Vrchoslavice.
Ocenění bylo navrženo za celoživotní práci v Sokole a za přínos k rozvoji Sokolské župy Prostějovské i obecně Sokola na území Olomouckého kraje.
Navrhovatel: Sokolská župa Prostějovská

PETRA KOHOUTOVÁ
Je členkou Tělocvičné jednoty Sokol I Prostějov a cvičitelkou všestrannosti III. třídy se specializací cvičitelky rodičů a dětí i předškolních dětí. V současné době je jednatelkou Tělocvičné jednoty Sokol l Prostějov a členkou náčelnictva Sokolské župy Prostějovské.
Ocenění bylo navrženo za celoživotní práci v Sokole a za přínos k rozvoji Sokolské župy Prostějovské i obecně Sokola na území Olomouckého kraje.
Navrhovatel: Sokolská župa Prostějovská

MICHAL MÜLLER
Od mládí sportoval závodně v atletice, volejbalu i basketbalu. V letech 1985 až 1990 během studií na vysoké škole hrál 1. ligu basketbalu za SK UP Olomouc. Od roku 1993 je trenérem a funkcionářem basketbalu TJ OP Prostějov, v letech 2013 až 2016 zastával funkci místopředsedy a tiskového mluvčího klubu Orli Prostějov (muži Kooperativa NBL, mládež SCM - sportovní centrum mládeže). Od roku 2016 až dosud je předsedou BCM Orli Prostějov (VSCM - vrcholové sportovní centrum mládeže). Od roku 2017 je místopředsedou BK Olomoucko (nový profesionální basketbalový klub - muži Kooperativa NBL). Stál u zrodu oboru se sportovní přípravou na Gymnáziu Jiřího Wolkera Prostějov (v pilotních sportech basketbal, volejbal, fotbal, tenis, atletika).
Ocenění bylo navrženo za celoživotní práci ve sportu a za přínos k rozvoji basketbalu v Prostějově i Olomouckém kraji.
Navrhovatel: Antonín Dušek (člen komise pro mládež a sport) a Miloš Sklenka (člen komise pro mládež a sport)

Total Comments

  • Infos
  • Ples Jevíčko
  • Basic
  • Interforst
  • Kendrion
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Předpověď počasí

Předpověď počasí

Přidejte si nás na Facebooku

Anketa - hlavní

Jak jste spokojeni s dosavadním působením primátora statutárního města Prostějov Františka Jury?

2020 plesy
2017 vitejte na svete banner
Speciály Večerníku
2019 tv pohoda banner

 

Barometr

Památky lákají.

V Olomouckém kraji vloni došlo k nejrychlejšímu nárůstu počtu turistů v rámci celého Česka. Vyplývá to z aktuálních dat Českého statistického úřadu. Návštěvnost narostla téměř o devět procent a více lidí zde také přenocovalo. V regionu se vloni ubytovalo přes tři čtvrtě miliónu hostů.

Sabine páchala škody.

Černé předpovědi se vyplnily a orkán s dívčím jménem způsobil výrazné škody i v regionu. Strhával střechy, vyvracel stromy a ničil také elektrická vedení. Škody sčítá i prostějovský magistrát, kvůli dalším škodám byl nucen dokonce na dva dny uzavřít Městský hřbitov.

Total Comments

Osobnost týdne

ZDENĚK IZER
06 pawlovska
Známý bavič a imitátor tentokrát rozechvěl bránice divákům při svém nedělním představení v němčickém kině Oko, u něhož nechyběl ani Večerník

Total Comments

Číslo týdne

1 708


Jde o varování? Také na Prostějovsku se výrazným způsobem zvýšila nezaměstnanost, a to o čtrnáct procent. Aktuálně je na prostějovském „pracáku“ registrováno přes sedmnáct stovek lidí bez práce.

Total Comments

Výrok týdne

„LIDÉ SI NA MĚ UKAZUJÍ PRSTEM“

Redakci se ozval svědek bedihošťského případu skorovraždy. Nešťastný muž J. C. si postěžoval nad chováním spoluobčanů. Někteří jej prý viní ze spoluúčasti...

Total Comments