Blíží se konec letošního roku, advent a silvestrovské oslavy. Město se v letošním roce rozhodlo uspořádat 31. prosince ohňostroj. Připravujeme jej na osmou hodinu večer, aby ho mohly zhlédnout i děti, které jinak už o silvestrovské půlnoci často spí.

Magistrát za ohňostroj zaplatí 300 tisíc korun. Uvědomuji si, že je snadné takové výdaje kritizovat a říkat, že jsme peníze měli ušetřit. Osobně se domnívám, že ohňostroj k poslednímu dni v roce patří a obyvatelé našeho města si jej zaslouží. Je to tradice podobně jako například vyvěšování vlajek během státních svátků nebo pořádání vánočních trhů. Vedení města v poslední době přijalo řadu úsporných opatření. Není ovšem nutné redukovat, nebo dokonce rušit úplně všechno. Proto všechny naše občany zvu na závěr roku do ulic našeho města. Nejprve si užít čas adventu, pak oslavit Vánoce a nakonec vstoupit do nového roku s nadějemi a očekáváními, že vše dobře zvládneme.