Důležitým tématem posledních měsíců je záchrana služeb České pošty pro občany Prostějova i obyvatele okolních obcí, kteří využívají poboček v našem městě. Minulý týden jsme si s regionálním vedením tohoto státního podniku potvrdili výsledky našich jednání.

Mohu tedy oznámit, že díky našemu úsilí se podařilo zachovat pobočku v Plumlovské ulici. Považuji to za výbornou zprávu pro naše seniory a občany se zdravotním postižením. Zachránili jsme bezbariérovou pobočku, kterou obyvatelé skutečně potřebují. Nadějně se vyvíjí také naše snaha udržet v chodu poštu v Čechovicích. Platí moje dřívější slova, že ji převezmeme v režimu Partner Plus. Provoz tedy bude hradit město a pošta nám bude za konkrétní úkony platit. Nyní ještě řešíme, kdo konkrétně bude provozovatelem, zda to bude magistrát, nebo například domovní správa. A hledáme možnosti rozšíření této pošty o hrazení poplatků daných městskými vyhláškami, případně o další služby. Jsem přesvědčen, že nabídka služeb pro občany se má rozšiřovat a nikoliv omezovat. V tomto smyslu budeme postupovat i v budoucnu.