Město Prostějov má za sebou první část dalšího ročníku participativního rozpočtu. V něm se snažíme do rozhodování o investičních akcích co nejvíce zapojit naše občany. Ti mohou projekty nejen navrhovat, ale také o nich hlasovat.


Ve třetím ročníku této akce bylo ukončeno přijímání nominací. Celkem se nám sešlo 20 námětů na zlepšení veřejných prostranství v Prostějově. Rád bych na tomto místě všem autorům poděkoval, vážím si jejich nezištné práce pro naše město. Všechny náměty si je možné už nyní prohlédnout na našich webových stránkách.
Po posouzení jejich realizovatelnosti postupuje do další fáze celkem devět projektů. Které z nich samospráva finančně podpoří, o tom rozhodne hlasování občanů připravené na duben letošního roku. Věřím, že se hlasování zúčastní co nejvíce občanů a že společně vybereme ty skutečně nejlepší nápady, které udělají Prostějov zase o něco lepším místem k životu.