V polovině dubna si připomeneme výročí úmrtí významného středoevropského architekta a urbanisty Jana Kotěry. Jeho dílo se nesmazatelně zapsalo do podoby Prostějova. Právě Jan Kotěra je totiž autorem našeho Národního domu, jedné z nejvýznamnějších staveb své doby v celé tehdejší habsburské monarchii.


Národní dům je zcela právem národní kulturní památkou. Zároveň je ale živým organismem, místem pořádání významných kulturních akcí, jevištěm pro skvělá divadelní představení i noblesním podnikem, kam stojí za to zajít na dobrý oběd nebo na kávu. To vše díky jeho autorovi, který jedinečně skloubil různé potřeby a dal jim jedinečný prostor.
Národní dům má za sebou významnou rekonstrukci, která mu vrátila jeho někdejší noblesu a umožnila zachovat ji pro následující generace. Jsem hrdý, že naše radnice neváhala investovat finanční prostředky z městského rozpočtu a také z evropských dotací a dotáhnout i ty nejmenší detaily včetně rekonstrukce skleněných vitráží.
Jana Kotěra pro nás bude vždy mužem, který dal Prostějovu jedinečnou stavbu. Jsme mu za to vděčni a nezapomínáme na něj.