Minulý týden jsme se s kolegy z vedení města sešli s podnikateli působícími v centru Prostějova. Schůzku jsme společně s Okresní hospodářskou komorou svolali s cílem poradit se o vylidňování naší památkové zóny. Postupný úbytek lidí v centru má negativní dopad na podnikatele, kteří zde mají své provozovny, a samozřejmě ani samospráva z něj nemá žádnou radost.

Jsem rád, že jsme si mohli zhruba se šedesáti účastníky setkání vyměnit názory a vyslechnout jejich návrhy, kterou cestou bychom se v budoucnu měli ubírat. Velkým tématem bylo například parkování na náměstí T. G. Masaryka a v bezprostředním okolí. Nad možnými změnami v režimu současné pěší zóny už delší dobu přemýšlíme a společně s odborníky hledáme to nejlepší řešení. Témat bylo ale mnohem víc. Ze setkání jsme odcházeli se spoustou zajímavých námětů. Žádný z nich určitě nezapadne. Budeme se jimi postupně zabývat a věřím, že už brzy představíme veřejnosti první návrhy.