Velmi mě zaujalo také oficiální prohlášení Českého svazu ledního hokeje z minulého týdne. Generalita jednoho ze dvou nejpopulárnějších národních sportů v něm dala klubům najevo, že ví o případech porušování přísných hygienických opatření proti šíření covidu. A že se od nich důrazně distancuje, ani v nejmenším je neschvaluje a naopak nabádá k okamžitému ukončení takového konání.

Oč vlastně jde? Že některé oddíly v ČR – a rozhodně jich není málo – tajně na vlastní pěst ve spolupráci s rodiči nechávají trénovat své mládežnické hráče, zajišťují pro ně přípravné zápasy nebo dokonce turnaje se stejně smýšlejícími soupeři. Čímž jsou překračována nastavená pravidla.

V této souvislosti musím přiznat, že i ke mně se donesly informace o takovém dění přímo v prostějovském regionu! Nemám přitom na mysli konkrétně hokej, ale jiná sportovní odvětví. Každopádně platí, že nedodržování lockdownu v daném směru absolutně neodsuzuji, spíš právě naopak. Neboť zakazovat dětem a mladým aktivní pohyb kvůli koronaviru, který je nijak neohrožuje, je pro jejich budoucnost nesmysl páchající fatální škody.