Čeští sokolové mají za sebou svůj nejvýznamnější svátek. Moc rád jsem účastníky všesokolského sletu z celého Prostějovska vyprovodil na nádraží před jejich cestou do Prahy. Nedalo mi to a o několik dní později, a sice v pátek 5. července, jsem se za nimi vypravil. Rozhodně toho nelituji, poslední den akce byl opravdu skvělý. Všichni si nacvičili krásné sestavy a pohled z hlediště rozhodně za tu cestu stál.

Mám Sokol ve veliké úctě jak kvůli neúnavné snaze být aktivní a pracovat na sobě, tak i historii protkané statečností jeho členů. A přestože nám heslo „Paže tuž, vlasti služ“ může znít trochu archaicky, stále platí. První slet se konal už v roce 1882 a ten letošní rozhodně nebyl posledním. Budoucnosti organizace proto přeji jen to nejlepší a s krásnou akcí se loučím tradičním sokolským „Nazdar!“.