Naše lidská společnost jde s přibývajícím časem čím dál víc z extrému do extrému. Což celosvětově nastolená doba covidová během posledního roku a půl jen znásobila. Z mnoha různých oblastí člověčí existence je právě sport ukázkovým pokusným králíkem.

Nejdřív se dlouhé týdny, v České republice dokonce měsíce, nesmělo vůbec organizovaně sportovat. Což posléze zmírnilo povolení profesionálům, týkající se však pouze několika stovek vyvolených. Běžná populace včetně dětí i mládeže měla smůlu a nedobrovolně „kynula“.

Když pak letos na jaře zákazy po půlroce konečně padly, rozjel se kolotoč zápasů, akcí, událostí a aktivit postupně na plné obrátky. Probíhalo plánované, dohánělo se odložené, je patrná jasná snaha stihnout toho co nejvíc před další potenciální výlukou kvůli koronaviru.

I na Prostějovsku tak během letních prázdnin a měsíce září nastala situace s tolika termínově se překrývajícími kláními v různých odvětvích, jež se ani nedaly stihnout. Teď jen doufejme, že tuhle krásnou přehršel aktivního pohybu brzy opět nevystřídá (vy)nucená stopka.