Při bližším pohledu na volební průzkumy a modely se situace mění každým novým zveřejněným průzkumem. Jenže jak velký význam vlastně tyto akce mají? Když se podíváme, že téměř polovina všech voličů své finální rozhodnutí nechává až na poslední týden před volbami, tak se může stát to, co je v posledních letech pravidlem. Všechno bude zase jinak. Tato situace je však poněkud zvláštní.


Co tedy vede voliče k rozhodování až na poslední chvíli? A kde je vlastně kámen úrazu? Necelá polovina všech voličů nemá ani týden před startem voleb jasno. Kritéria, podle kterých nakonec výběr strany probíhá je pak opravdu jen těžko odhadnutelný. Velká část z nich se však zcela jistě nerozhoduje na základě posledních let, ale spíše podle horké fáze kampaně. Už před ní by však měli být voliči rozhodnutí. V posledních dnech a týdnech kampaně se totiž objevují často velmi znepokojující zprávy, častokrát i dezinformace a značné procento osob dokážou tyto zprávy ovlivnit. A to je na tom právě to děsivé.
Pokud se totiž někdo rozhoduje jen podle „špíny“, jakou na sebe strany vyhledávají a nezamýšlí se spíše nad tím, co všechno se za poslední čtyři roky povedlo, či naopak nepovedlo a zda by byla lepší změna nebo případné setrvání současné vlády, tak by bylo lepší k volbám ani nechodit. Každý z nás má samozřejmě právo na svobodný názor a volbu, ale určitě je lepší si svou volbu obhájit výsledky a volebním programem než tím, že přece to nehodím těm a těm, když se dopustili toho a toho. Takhle by se volba rozhodnout určitě neměla.