Moderní lidské dějiny provázely a nadále provázejí různé éry nesoucí své názvy podle společenského či politického uspořádání. Měli jsme tak na planetě Zemi feudalismus, renesanci, absolutismus, osvícenství, různé formy diktatury, později kapitalismus, demokracii, ale i nechvalně proslulý fašismus a komunismus. Nyní nastal covidismus, jak bych jej já osobně nazval.

Možná leckdo z vás řekne, že jsou to přehnané myšlenky a názory. Ale uvědomte si, že stačilo půldruhého roku a téměř veškerou existenci každého člověka silně ovlivňuje či přímo řídí koronavirus. Respektive globálně vymyšlená opatření v boji proti téhle nemoci, jež okamžitě zavedly vlády jednotlivých států ve spolupráci s hygieniky a postupně je upravují.

Pamatuji si moc dobře, jak jsem před nějakými pěti lety sledoval v televizi jeden spekulativní dokument na téma, že v dohledné době bude mocnými tohoto světa uveden do provozu nový centrální způsob, kterak účinněji kontrolovat i řídit lidské masy. Jen tvůrci nevěděli, o co přesně půjde. Teď už to jak oni, tak my všichni víme. Strach o zdraví, potažmo vlastní život je prostě mocný nástroj.