Během noční směny ze soboty 23. na neděli 24. července bylo prostřednictvím linky 156 přijato devět oznámení týkajících se rušení nočního klidu. V pěti případech se o přestupkové jednání nejednalo, jelikož v tento den byla doba nočního klidu posunuta z 22.00 hodin na 24.00 hodin.

V určitých a výjimečných případech může zastupitelstvo města upravit dobu nočního klidu obecně závaznou vyhláškou. Tři zjištěné přestupky vyřešili strážníci uložením pokuty příkazem na místě. Jednalo se o hádku mezi partnery nebo mejdany uspořádané v bytě a u rodinného domu na zahradě u bazénu.  Jedno porušení zákona strážníci oznámili příslušnému správnímu orgánu.