Na základě vyhodnocení dopravně bezpečnostní situace v Olomouckém kraji za rok 2022 jsme pro letošní rok mezi priority služby dopravní policie zařadili kontrolu předepsané rychlosti a kontrolu dodržování zákazu požívání alkoholu a jiných návykových látek jak u řidičů motorových vozidel, tak i u nemotorizovaných účastníků silničního provozu. Nepřiměřená rychlosti a alkohol u řidičů patří mezi hlavní příčiny dopravních nehod.

V pátek 13. ledna jsme během celorepublikové dopravně bezpečnostní akce zaměřené zejména na kontrolu dodržování povolené rychlosti zkontrolovali téměř 500 vozidel v Olomouckém kraji. Zjistili jsme 134 dopravních přestupků a 123 z nich jsme vyřídili na místě. Na pokutách jsme vybrali 76 tisíc korun. Sto deset řidičů překročilo nejvyšší povolenou rychlost. Pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky jsme nikoho nepřistihli. To se ale změnilo v pondělí 16. ledna ráno, kdy jsme za volantem přistihli hned sedm řidičů pod vlivem alkoholu.

Tři desítky policistů během čtyř hodin zkontrolovaly 400 vozidel v rámci pondělní krajské dopravně bezpečnostní akce zaměřené zejména na zákaz požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek u řidičů motorových vozidel. Policisté zjistili 47 přestupků, z nichž 39 vyřešili příkazem na místě v celkové výši 13 700 korun. Mimo sedmi přistižených řidičů pod vlivem alkoholu, deset řidičů překročilo nejvyšší povolenou rychlost. Mezi jejich další prohřešky patřil nevyhovující technický stav vozidel, nepoužití bezpečnostních pásů či jízda po dálnici bez zaplacené známky.

V loňském roce jsme v Olomouckém kraji provedli 181 dopravně bezpečnostních akcí. I v tomto ohledu jsme vloni oproti předchozím letům zaznamenali výrazné snížení počtu smrtelných nehod, byť při nich zemřelo 12 osob. Chceme snížit dopravní nehodovost, a proto jsme i v letošním roce naplánovali řadu dopravně bezpečnostních akcí.

Řidiči jezděte podle pravidel, jejich dodržováním přispějete ke snížení dopravních nehod.