Nový občanský průkaz si chtěl minulé pondělí 16. ledna v budově prostějovského městského úřadu vyřídit místní dvaačtyřicetiletý muž. Byl však silně podnapilý, navíc nebyl ani objednán, takže ho ostraha nechtěla pustit do budovy.

To se chlapíkovi nelíbilo a lidem, kteří spořádaně čekali na vyřízení svých osobních dokladů, začal vulgárně nadávat. A tak v odpoledních hodinách byla přivolána hlídka Městské policie Prostějov. Strážníci dotyčného muže vyzvali k zanechání protiprávního jednání a vykázali ho ven. Muž i nadále svým chováním narušoval veřejný pořádek a snažil se vrátit zpět. Jelikož neuposlechl výzvy zakročujících strážníků, byl předveden na služebnu Policie ČR, teprve v tomto okamžiku se uklidnil. Po provedení nezbytných úkonů byl ze služebny propuštěn. Své protiprávní jednání bude vysvětlovat u příslušného správního orgánu, kterému byl celý případ oznámen.