Ve čtvrtek 22. října v odpoledních hodinách si strážníci provádějící dohled nad dodržováním veřejného pořádku povšimli dvojice osob konzumujících alkohol na Hlaváčkově náměstí.

Jednalo se o muže bez domova ve věku osmapadesáti a pětašedesáti let. Částečně upitá lahev s bílým vínem jim byla hlídkou odebrána. Svým počínáním se pánové dopustili protiprávního jednání, jelikož porušili mimořádná opatření zakazující požívání alkoholu na veřejném prostranství. Celá záležitost byla předána příslušnému správnímu orgánu k dořešení. O tom byli oba hlídkou poučeni.