Strážník okrskové služby odvedl velice dobrou práci. Ve středu 20. ledna si povšiml na ulici stojícího osobního vozidla bez registračních značek. Dalším prověřováním se podařilo zjistit bydliště majitele.

Na dané adrese byla zastižena pouze jeho přítelkyně. Strážník jí vysvětlil, proč vozidlo bez registračních značek nemůže stát na pozemní komunikaci. K jeho překvapení žena zašla domů a registrační značky přinesla. Ověřením, zda nejsou kradené, vyšly najevo úplně jiné skutečnosti. Značky sice patřily k vozidlu, ale byly nahlášeny jako ztracené a vozidlo je vyřazené z provozu do depozitu. Na místě byla zjištěna další protiprávní jednání, a to nezaplacené povinné ručení, vozidlo nemělo viditelné identifikační číslo a byly mu přiděleny nové značky. Neodevzdané registrační značky byly strážníkem odebrány. Devětadvacetiletý majitel bude muset spoustu vzniklých problémů vysvětlit u správního orgánu, kterému byl zjištěný případ oznámen.