Jak hodně je důležitá místní znalost strážníků při výkonu služby, se ukázalo předminulý pátek 5. února v odpoledních hodinách. Hlídka věděla, že v určitou dobu se na jí známé adrese zdržuje celostátně hledaná osoba.

Tu se strážcům zákona podařilo najít a kontaktovat v lokalitě, kde předpokládali její pohyb. Po ověření totožnosti bylo potvrzeno, že se jedná o pětadvacetiletého muže, po kterém je vyhlášeno pátrání. Následně byl muž předán Policii ČR k dalším úkonům. S hlídkou spolupracoval, takže při předvedení nebylo zapotřebí použití donucovacích prostředků.