O půlnoci v neděli 5. září oznámila na tísňovou linku 156 obsluha baru v centru města potíže se zákazníkem. Přivolaní strážníci zjistili, že chlapík nechce opustit provozovnu, a navíc se chová agresivně.

Na pokyny personálu, aby odešel domů z důvodů zavírací doby, vůbec nereagoval. Hlídka neposlušného zákazníka vyzvala k opuštění provozovny, což učinil. Před barem ale začal hlasitě vykřikovat a jakoukoliv další spolupráci s hlídkou včetně prokázání totožnosti odmítl. Strážnici jej opakovaně vyzvali k zanechání protiprávního jednání, ani to ho však neodradilo a v nevhodném chování nadále pokračoval. Hlídka tudíž výtržníka za pomoci donucovacích prostředků spoutala a převezla na služebnu Policie ČR ke zjištění totožnosti. Až tam mu došlo, že veškerá sranda končí a začal se chovat slušně. Po ověření identity byl propuštěn. Přestupkové jednání proti veřejnému pořádku, ze kterého je sedmatřicetiletý muž podezřelý, bylo oznámeno správnímu orgánu.