Téměř rok pracovali specialisté hospodářské kriminálky na případu vykutálené ženy, která působila coby jednatelka nejmenované stavební firmy z Prostějovska. Pětačtyřicetiletá podnikatelka dlouhodobě systematicky okrádala jak obchodní partnery mj. nesplácením úvěrů, tak stát, když řádně neodváděla daně. Za nehty jí zůstalo téměř čtyři a čtvrt milionu korun. „Trestné činnosti se dopouštěla různými způsoby od roku 2017, ovšem v roce 2019 trestnou činnost výrazně zintenzivnila,“ prozradila Miluše Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje. Žena byla obviněna ze sedmi trestných činů jako fyzická osoba a z dalších pěti jako právnická, když jednala jménem své společnosti.

 

Od dubna loňského roku se oddělení hospodářské kriminality v Prostějově zabývalo složitým případem oznámeným Finančním úřadem pro Olomoucký kraj a v prosinci jej po dlouhodobém rozpracování, desítkách výslechů, zajišťování nezbytných důkazů a opatřovaní potřebných dokumentů uzavřeli. „Podezřelé pětačtyřicetileté ženě, coby jednatelce společnosti a fyzické osobě, bylo sděleno obvinění ze spáchání sedmi trestných činů a právnické osobě, za kterou tato podezřelá osoba jednala, bylo sděleno obvinění pro dalších pět trestných činů majetkového a hospodářského charakteru a za které dle trestního zákoníku hrozí až osmiletý trest odnětí svobody,“ potvrdila výsledek vyšetřování Miluše Zajícová. 

Státní orgán podal ve výše uvedené době trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby, kterého se měla dopustit jednatelka společnosti zabývající se prodejem stavebního materiálu v jedné z obcí na Prostějovsku. „Trestní oznámení přibývala a do začátku letošního roku jsme přijali dalších šest trestních oznámení od různých subjektů,“ prozradila mluvčí krajských policistů.

V několika případech si žena například prostřednictvím autodopravy objednala odvoz materiálu zákazníkovi, ale fakturu poté neuhradila nebo zaplatila jen její část. V rámci činnosti stavebnin si pronajala i dodávku, ale dodané faktury se dnem splatnosti nehradila.

Propagaci vyinkasovala, ale nic nezpropagovala

Škodu přes osm tisíc korun způsobila i pražské společnosti, od které si nechala dodat plyn v láhvích. Dalším firmám nezaplatila za dodání různého stavebního nářadí, dřeva a stavebního materiálu. Některé faktury uhradila částečně a jiné, kterých bylo podstatně víc, neuhradila vůbec. Stejně tak dopadla i propagace stavebnin formou vyvěšení inzerce na reklamních vývěskách v Prostějově. Ani v tomto případě se poškozený vynaložených finančních prostředků na reklamu nedočkal.

Neváhala okrást ani manželský pár

Mezi oběti jejího nestandardního podnikání se zařadili i zájemci, kteří si u ní objednali stavební materiál a čekali na jeho dodání. „Například manželskému páru slíbila po zaplacení 223 400 korun dodat materiál na stavbu nové střechy. Nestalo se tak, a navíc s nimi přestala komunikovat, nebylo možné se s ní spojit,“ prozradila mluvčí Zajícová a dodala: „Stejně dopadli i další čtyři zákazníci, kteří zaplatili a čekali na dodání materiálu a jednomu z nich přislíbila i provedení montážních prací.“  

Podvedla i bývalého společníka

Škodu přes jeden milion korun způsobila brněnské firmě, se kterou měla uzavřenou kupní smlouvu o odběru materiálu. Bez vědomí bývalého společníka, který za plnění smluvních podmínek ručil a kterému také neuhradila zbývající část kupní ceny za převod obchodního podílu společnosti na její osobu, navýšila fakturační limit pro odběr zboží, které odebrala a nezaplatila. „Jednala tak, přestože věděla, že nemá a nebude mít dostatek finančních prostředků na úhradu faktur za odebraný materiál a zboží,“ sdělila policejní mluvčí. Od jiného smluvního partnera také odebrala zboží, které prodala, ale peníze použila pro vlastní potřebu související s jejím podnikáním a faktury neproplatila. Žena uzavřela i několik úvěrových smluv, které se zavázala splácet, ale s ohledem na finanční potíže toho nebyla schopná a poskytovatelům to záměrně zamlčela, aby získala potřebné finanční prostředky.

Okrádala také zaměstnance

Dál jako odpovědná zástupkyně, jednatelka a účetní společnosti neplatila svému zaměstnanci srážky do jeho insolvence, ačkoliv mu je srážela ze mzdy a připravila jej tak o necelých 173 000 korun. Takto získané finance použila na zajištění chodu provozovny. Ani samotné účetnictví nebylo její silnou stránkou, protože řádně nevedla účetní knihy a další dokumenty, které jsou potřebné ke kontrole stavu hospodaření a majetku, ani podklady pro daňové přiznání nebyly v pořádku. „Při prověřování z naší strany se zjistilo, že neoprávněně navíc zaúčtovala hodnoty přes 1 200 000 korun,“ prozradila Miluše Zajícová.

S justicí uzavřela nakonec dohodu

Celková škoda, kterou obviněná žena za uvedenou dobu napáchala, byla vyčíslena na necelé 4 200 000 korun, za což ženě hrozilo až osm let kriminálu. „Po sdělení obvinění a skončení vyšetřování jsme státnímu zástupci Okresního státního zastupitelství v Prostějově předložili spisový materiál s návrhem na podání obžaloby obviněné jednatelky a obviněné právnické osoby, který státní zástupce akceptoval,“ uvedla policejní mluvčí s tím, že státní zástupce nakonec podal soudu návrh na schválení dohody o vině a trestu, kterou s obviněnou uzavřel. Co je obsahem dohody, však Policie ČR nesdělila.