Pro nadšence železnice a taky pro ty, kteří rádi vzpomínají na jízdu motoráčkem po Hané. Hlavně pro tento okruh zájemců, ale nejen pro něj připravil minulý čtvrtek odpoledne Martin Kašpar ve spolupráci s Muzeem a galerií Prostějov přednášku

. Milovníci vlaků si přitom přišli na své, Kašpar rozebral dopodrobna historii železniční tratě mezi Kostelcem na Hané a Olomoucí, tedy jak a proč vznikla a jaká byla očekávání, ale také kuriozity.

Třeba to, že někdo první den provozu rozšířil fámu, že je jízdné zdarma. Nebo skutečnost, že původně měla trať vést ne přes Kapli, ale přes Olšany u Prostějova a Lutín. „Nevím tedy, jak byli zpětně Sigmundové rádi, když jejich předchůdci železnici v Lutíně odmítli,“ poznamenal Martin Kašpar. Během svého výkladu se věnoval také nádražním budovám, takže se přítomní třeba dozvěděli, že současné hlavní nádraží je až třetí staniční budovou toho názvu. Nebo v jakém stavu jsou nyní nádražíčka na trati, která byla otevřena k provozu v roce 1882. „Když se podívám do okolí, jsme na tom ještě dobře. Ze čtyř budov plánovaných k demolici se bourá akorát ve Skrbeni,“ zhodnotil Kašpar, který obecenstvo zaujal. „Myslím, že to byl úspěch. Přišlo dost lidí, ale i na předešlou přednášku jich bylo hodně. Přednáškové činnosti budeme dávat více prostoru, minimálně jednou či dvakrát za měsíc. Chceme se pak zaměřovat na různé skupiny, především na seniory,“ vyjádřila se ředitelka Muzea a galerie Prostějov Veronika Hrbáčková.