Zpět do doby první republiky zavede čtenáře nová knížka Martina Hájka. Prostějovský zastupitel a vrahovický patriot se po tématu dějin Vrahovic věnoval česko-německým vztahům v době první republiky. A to v Olomouci, která v té době byla ze značné části německá.

„Před lety jsem psal práci o odsunu Němců z Olomouce po druhé světové válce. A tak mě zajímalo, jaké byly vztahy mezi Čechy a Němci v Olomouci před válkou,“ uvedl muž. Vztahy Čechů s Němci totiž nebyly zdaleka vždy dobré a s nástupem Sudetoněmecké strany se vesměs zhoršovaly.

Ve svém díle popisuje tehdejší realitu běžného dne a soužití Němců s Čechy, kteří v roce 1918 přišli k vlastnímu státu. A právě Němci se v něm stali nejvýraznější menšinou. Ne všichni pak tento obrat brali dobře, jiní se naopak se vznikem Československa ztotožnili. Martin Hájek si všímá obou stran. „Hodně špatně nesli ubývaní německých škol, ke kterému došlo kvůli úbytku německých dětí. To vnímali jako největší problém. Na druhou stranu zhruba od poloviny dvacátých let vládla na radnici společná česko-německá koalice a k větším konfliktům nedocházelo,“ uvedl pro Večerník autor.

Knihu vydal jen rok poté, co knižně zmapoval historii Vrahovic do roku 1973. Nejnovější dílo, které pojal jako svou dizertaci, čítá 206 stran. „Konzultoval jsem ho se spoustou lidí, ale asi nejvíc bych chtěl poděkovat svému školiteli prof. Pavlu Markovi, který si ji důkladně pročetl a dal mi spoustu rad, jak ji vylepšit,“ vzkázal na dálku Martin Hájek. Kniha vyšla koncem uplynulého týdne a už by měla být k mání.