Hned tři cesty, jak pomoci utečencům z válkou zasažené Ukrajiny, připravilo
Výstaviště Flora
Olomouc ve spojitosti s blížící se výstavou For Model. Část
vybraného vstupného pomůže ve spolupráci s
Arcidiecézní charitou Olomouc
evakuovaným dětem, dále se přímo na výstavě uskuteční sbírka hraček

pro
ukrajinské děti. Ty se navíc se svými blízkými podívají na tuto interaktivní
výstavu modelů, sběratelství, digitálních technologií a stavebnic za symbolickou

korunu. Sou
časně se mohou zdarma podívat do sbírkových skleníků.
„Hned po vypuknutí války jsme začali hledat cesty, jak napadeným Ukrajincům pomoci.

Využít k
tomu oblíbenou výstavu For Model se vyloženě nabízelo. Těší mě, že tým
Výstaviště Flora Olomouc našel díky spolupráci s
našimi partnery hned několik
možností, jak se do podpory uprchlíků zapojit. Současně se s prosbou obracím

na
návštěvníky výstavy, aby s sebou přinesli hračky do naší sbírky,“ uvedla Eva
Fuglíčková, ředitelka Výstaviště Flora Olomouc.

Výstava For Model se v
pavilonech A a E i v jejich okolí koná již tento týden od pátku do
neděle. Část vybraného vstupného posléze poputuje k
vedení Arcidiecézní charity
Olomouc. Její ředitel Václav Keprt už nyní ví, jak tuto finanční pomoc využije.

„Zacílíme ji na potřeby dětí, které se podařilo z
Ukrajiny evakuovat. Nyní jsou v České
republice v
naší péči. Jsem rád, že se Výstaviště Flora Olomouc rozhodlo podpořit
právě malé utečence, kteří se ocitli mimo svoji těžce zkoušenou zemi. Velice za tuto

podporu děkuji,“
uvedl Václav Keprt, ředitel Arcidiecézní charity Olomouc.
Přímo na výstavě navíc bude
ve foyer pavilonu A umístěn box, do něhož budou moci
návštěvníci umístit hračky,
které se rozhodli věnovat ukrajinským dětem. Sbírka je
nazvaná
„Flora Ukrajině, děti dětem“. Výstaviště Flora Olomouc už ve spojitosti s
kontaktovalo známou Nadaci Nova.

Zvýhodněné
vstupné platí i ve sbírkových sklenících
Do třetice chce Výstaviště Flora Olomouc alespoň na chvíli
ukrajinské děti a také jejich
blízké rozptýlit a nechat je zapomenout na aktuální dění a trápení, které je osobně

a
také jejich vlast postihlo. A výstava For Model plná modelů, hraček či stavebnic je pro
děti jako stvořená.

„Nastavili jsme tak vstup za 1 korunu pro
všechny ženy, děti do 18 let a také seniory nad
60 let, kteří museli kvůli nynější válce Ukrajinu opustit,“
uvedla Eva Fuglíčková, ředitelka
Výsta
viště Flora Olomouc.
Jako doklad utečencům u pokladem poslouží
cestovní pas Ukrajiny s vízem strpění
vydaným Ministerstvem vnitra ČR nebo Policií ČR anebo hraniční průvodk
a s vlepeným
vízovým štítkem s vízem strpění.

 

Wolkerova 37/17, 779 00 Olomouc | www.flora-ol.cz
Zvýhodněné vstupné pak po dobu výstavy
For Model platí i v nedalekých sbírkových
sklenících ve Smetanových sadech. Pro plnoplátce je zlevněné na 60
,- Kč, pro děti od 6
do 15 let, studenty, senio
ry nad 65 let a také ZTP i ZTP/P platí zvýhodněné vstupné
40
,- Kč.
Ukrajinci, kteří museli
utéct před válkou, mají po dobu výstavy For Model vstup do
sbírkových skleníků zdarma.