Ředitelku čekají m Jak Večerník už před časem jako první informoval, stávající ředitelku kina Metro 70 v Prostějově Barboru Kucsa Prágerovou čekají mateřské povinnosti a již během letních prázdnin svoji funkci dočasně opustí. Není tedy divu, že vedení města urychleně jednalo o jejím zastoupení.

Radní proto na funkci ředitele jmenovali Michaela Zábranského. „Michael Zábranský je zaměstnancem kina více než tři roky. Prošel zde několika pozicemi, a to od promítače, dramaturga po produkčního. Dle našich informací je v úzkém kolektivu spolupracovníků respektovanou osobností,“ uvedla k osobě budoucího zastupujícího ředitele náměstkyně primátora pro kulturu Milada Sokolová, která jak ředitelce, tak miminku popřála pevné zdraví a zastupujícímu řediteli úspěch ve funkci. „Věřím ve stále stoupající tendenci kvality kina. V nové projekty, nové tituly a nové nápady.“