Na začátku listopadu byla na náměstí T. G. Masaryka - do chodníku v blízkosti sochy slavného prostějovského rodáka Jiřího Wolkera - instalována žulová informační deska.

 

Podobu desky z ušlechtilého kamene a její umístění na území městské památkové zóny Prostějova schválil příslušný orgán státní památkové péče.

„Lokalizace informační desky v ploše dlažby byla pečlivě a citlivě zvolena na místě jednoho z tmavších dlážděných obdélníků v blízkosti lavičky se sochou básníka. Cílem tohoto umístění je působit velmi nekontrastně a nerušivě, splývat a souznít s řešením dlážděné plochy, přesto ale dostatečným způsobem plnit své informační poslání. Samotné povedení desky tak vnáší do prostoru náměstí nejen informační, ale též esteticky hodnotný prvek,“ míní náměstek primátora pro oblast komunálních služeb Jiří Pospíšil.

Do leštěného povrchu desky je vysekán a vystříbřen text: Básník / JIŘÍ WOLKER / Autor: Miloš Karásek / Město Prostějov svému rodákovi / LP 2018, jenž je doplněn básní Jiřího Wolkera Tři poutníci, který je do plochy kamene nanesen pískováním: Zastavil jsem se já / a pode mnou stanula zem / jen nebe jde stále dál / a toho už nedojdem.