Celkem osmnáct miliónů korun má pro letošek připraven Olomoucký kraj na podporu kultury. Peníze pomohou například pořadatelům kulturních akcí, autorům uměleckých děl, divadlům, muzeím a podobně.

„Významná část kultury je na dotování závislá, protože jejím účelem není vytváření zisku, ale kultivování společnosti. Proto si jsem jistý, že každá rozdělená koruna zamíří na správné místo a poslouží dobrému účelu,“ uvedl Jan Žůrek, radní Olomouckého kraje pro oblast kultury.

Kraj rozdělil celý dotační program podle příslušných podoblastí – o podporu mohou žádat pořadatelé akcí místního významu a společenského charakteru, hejtmanství zároveň podpoří autory publikačních a audiovizuálních projektů nebo přispěje na celoroční kulturní činnost. Každá z oblastí má nastavenou vlastní výši maximální dotace.

Celý dotační program reflektuje naši nejnovější koncepci kultury v Olomouckém kraji, která je vodítkem a kuchařkou, podle níž se bude kultura v našem regionu v dalších letech rozvíjet,“ dodal Žůrek.

Příjem žádostí o dotace začne 16. ledna. Bližší informace najdou zájemci na webu olkraj.cz v sekci Krajské dotace.