Moravská filharmonie Olomouc s radostí oznamuje zahájení své 78. sezony, která přinese hudební lahůdky a emocionální zážitky pro všechny milovníky nejen klasické hudby. Zahajovací koncert, který se uskuteční v Redutě již ve čtvrtek 21. září, představí dechberoucí díla od renomovaných skladatelů Richarda Wagnera, Dmitrije Šostakoviče a Johannese Brahmse. Filharmoniky povede jejich šéfdirigent Zsolt Hamar, sólisty večera budou sólotrumpetista Moravské filharmonie Ondřej Moťka a italská pianistka Mariangela Vacatello, kteří přednesou Šostakovičův Koncert pro klavír, trubku a smyčcový orchestr.

Na programu večera budou tři výjimečné skladby, které zazní pod taktovkou šéfdirigenta Zsolta Hamara: „Wagnerova nádherná, hluboce osobní hudební zpověď i Siegfriedova idyla, mě snad opravňují k tomu, abych upřímně přiznal, že Olomouc se stále více stává místem v mém životě, kde si mohu odpočinout, kde se mohu stát skutečně hudebním, kde se pro mě vše točí kolem tajemství a kouzla hudby. Nebylo by tomu tak, kdyby mi Bůh nedal tak úžasný orchestr a neméně úžasné publikum. Teď už jen musím sloužit této cti, s Wagnerem, Šostakovičem, Brahmsem. O to se pokusím 21. září na našem zahajovacím koncertě sezony,“ uvedl šéfdirigent Hamar.

Úvodní kompozice večera Siegfriedova idyla německého skladatele Richarda Wagnera a letošního dvojitého jubilanta Richarda Wagnera (1813–1883) přivede posluchače na hudební cestu plnou emotivního hlubokého zážitku. Skladbu lze zjednodušené charakterizovat coby ztělesnění lásky mezi mužem a ženou ryzím hudebním jazykem. Skladba měla původně zůstat soukromou rodinnou záležitostí, nicméně v roce 1878 ji Wagner zinstrumentoval pro obsáhlejší obsazení čítající třicet pět hudebníků.

Vrchol večera představuje Koncert pro klavír, trubku a smyčcový orchestr Dmitrije Šostakoviče. Reflektuje mladistvou energii svého autora a hýří spoustou odvážných kompozičních nápadů i hudebních citátů, a to z tvorby Ludwiga van Beethovena, Josepha Haydna a lidových melodií. Tato skvostná skladba přinese společnou virtuózní interpretaci sólotrumpetisty Moravské filharmonie Ondřeje Moťky a klavíristky Mariangely Vacatello. Oba umělci jsou známí svým mimořádným talentem a výjimečným citlivým výrazem. Jejich provedení Šostakovičova koncertu slibuje nezapomenutelný hudební zážitek.

Hře na trubku se Ondřej Moťka věnuje od osmi let. Základům se učil na základní umělecké škole v Lošticích pod vedením Pavla Beneše, který ho také připravil k přijímacím zkouškám na Konzervatoř P. J. Vejvanovského v Kroměříži. Na tuto školu nastoupil v roce 2003 k Vladimíru Češkovi. Absolvoval několik soutěží, jako je např. Concerto di Praga, Mezinárodní interpretační soutěž žesťových nástrojů v Brně, Pražské jaro a soutěže konzervatoří v ČR. Po studiích na konzervatoři nastoupil na JAMU k Janu Brodovi. Věnuje se také kompozici a aranžování a je prvním trumpetistou Moravia Brass Bandu.

Italská pianistka Mariangela Vacatello zahájila svou kariéru ve velmi mladém věku. Na mezinárodní scéně se prosadila již v sedmnácti letech, kdy získala druhou cenu na soutěži Franze Liszta v Utrechtu. Od té chvíle posbírala mnoho prestižních ocenění na mezinárodních kláních. Již více než dvacet let je uznávána pro interpretační zvědavost a všestrannost svých pianistických obzorů, pro mimořádnou virtuozitu a vášeň, které vkládá do každé skladby ve svém repertoáru. V současné době žije v Perugii a svou klavírní kariéru kombinuje s pedagogickou činností.

Poslední kompozicí večera Symfonií č. 2 D dur op. 73 Johannese Brahmse vyústí dramaturgický programový oblouk, za jehož pomyslné pojítko lze považovat tvůrčí odkaz Ludwiga van Beethovena. Díky svému převážně pastorálnímu vyznění bývá dílo často srovnáváno s Beethovenovou šestou symfonií. Občasné náznaky melancholické nálady prozrazují Brahmsovu ne příliš optimistickou náturu, jeho pohled na život a také samotné poselství díla – hledání krásy a smyslu v nedokonalém světě plném hrůzostrašných nástrah, které v symfonii hudebně symbolizují trombóny.

Koncertní řada A, jejíž první koncert zahajuje celou sezonu Moravské filharmonie, bude pokračovat dalšími třemi koncerty. Název Symfonický cyklus šéfdirigenta napovídá, že všechny koncerty orchestr povede šéfdirigent Zsolt Hamar, který se rovněž podílel na dramaturgii. Posluchači se mohou těšit na hobojistu Martina Daňka či barytonistu Tadeáše Hozu. Symfonický cyklus šéfdirigenta lze v rámci abonmá příhodně doplnit Symfonickým cyklem dramaturgyně (koncertní řada D) nebo koncertní řadou Patriot (P), která je věnovaná osobnostem spjatým s Olomoucí. Koncerty řady A a řady P se konají vždy ve čtvrtek od 19.00, Symfonickému cyklu dramaturgyně budou patřit páteční večery rovněž od 19.00.

Ani v této sezoně nechybí Koncertní řada C, která propůjčí Redutu crossoverovým projektům, dále koncertní řada JAMU, ve které Moravská filharmonie spolupracuje s talentovanými absolventy JAMU a HAMU. Komorní řada R v této sezoně nalezne domov v nově zrekonstruovaném Červeném kostele. Pevnou součástí nabídky jsou také nedělní matiné čili koncertní řada NM zaměřená na rodiče s dětmi. Moravská filharmonie ale myslí i na ty úplně nejmenší, dosud nenarozené posluchače. V rámci koncertní řady NR, jejímž ambasadorem je senátor a primář novorozeneckého oddělení FN Olomouc Lumír Kantor, pro ně pořádá speciální relaxační hudební podvečery s harmonizující hudební i světelnou složkou.

Bližší informace k jednotlivým koncertním řadám, programům i vstupenkám jsou k dispozici na webu Moravské filharmonie.  

 

O Moravské filharmonii Olomouc:

Moravská filharmonie Olomouc vznikla v roce 1945. Na jejím uměleckém vývoji se podílely významné osobnosti české

i světové hudební scény, mezi které patří např. dirigenti Otto Klemperer a Václav Neumann, houslisté Josef Suk a Gidon Kremer či violoncellista Pierre Fournier. Za dobu své existence si vytvořila mimořádně rozsáhlý a rozmanitý repertoár. Věnuje se především velkým tvůrcům světové hudby 19. a 20. století, propaguje však i soudobou českou a světovou hudební tvorbu, o čemž svědčí uvedení více než 250 novinek. Orchestr se rovněž řadí k autentickým interpretům klasiků české národní hudební kultury: Antonína Dvořáka, Bedřich Smetany, Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů. Těleso má bohatou diskografii a vystupuje na významných mezinárodních hudebních festivalech doma i v zahraničí. Především je ale kulturní institucí, která se zásadní měrou podílí na organizaci uměleckého a koncertního života v Olomouci a okolí. Pořádá festivaly Dvořákova Olomouc a Mezinárodní varhanní festival Olomouc. Aktivně se také věnuje hudebnímu vzdělávání dětí

a mladých lidí.

 

Zsolt Hamar (1968) – šéfdirigent od sezóny 2022/2023

Budapešťský rodák vystudoval kompozici na Hudební akademii Ference Liszta, záhy po studiích začal sbírat ocenění na dirigentských soutěžích. Má za sebou působení v mnoha evropských orchestrech či operních domech a spolupráce s významnými maďarskými i zahraničními tělesy, jako je například Německý symfonický orchestr Berlín či Orchestr salcburského Mozartea. Od roku 2009 působí jako stálý hostující profesor dirigování na své alma mater, kde mu byl v dubnu 2011 udělen titul docenta. Jako profesor mezinárodního Bartókova semináře a festivalu od roku 2016 podporuje mladé talentované dirigenty. V roce 2017 se stal hudebním ředitelem Maďarské národní filharmonie a od roku 2020 pracuje na vlastním projektu Collegium Syphonicum Hungaricum. Zsolt Hamar byl oceněn Rytířským křížem a Cenou Ference Liszta Maďarské republiky.